Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Pomocy Społecznej - Biała Niżna

 

„Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19”

Nasza placówka realizuje grant pn. „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” w ramach zadania grantowe pn. „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19”.

Cel główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników placówki Domu Pomocy Społecznej w Białej Niżnej  w związku z zagrożeniem  i skutkami COVID-19 poprzez zakup sprzętu umożliwiającego kontakt on-line mieszkańców i personelu z rodziną i otoczeniem.

Wartość grantu wynosi: 4.120,00 zł z Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020.

Okres realizacji grantu: od 01.11.2020 r. do 30.12.2020 r.

Zadanie grantowe pn. „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19”  jest realizowane w ramach projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020,  II Oś Priorytetowa – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Zadanie grantowe pn. „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19” jest realizowane przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach „Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakietu Społecznego”.

 

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”

Nasza placówka realizuje grant pn. Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Białej Niżnej, w związku z epidemią wirusa COVID-19 w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Białej Niżnej w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi 66.000,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz 9.900,00 zł wkładu własnego.

Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 31.12.2020

W wyniku realizacji grantu nastąpi doposażenie stanowisk pracy personelu Domu Pomocy Społecznej w Białej Niżnej oraz jego mieszkańców w środki ochrony indywidualnej, sprzęt i wyposażenie, niezbędne do przeciwdziałania i walki z epidemią COVID-19 i jej skutkami oraz zapewnienie 10 miejsc noclegu, izolacji lub odbywania kwarantanny poza DPS-em przeznaczonych dla jej mieszkańców i personelu (wraz z zapewnieniem wyżywienia).  

 

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Nasza placówka

Dom Pomocy Społecznej
33-330 Grybów
Biała Niżna 640
tel/fax: 18 447-35-02

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Zegar

Imieniny