Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Pomocy Społecznej - Biała Niżna

Klazula informacyjna - monitoring

Klauzula informacyjna

        Stosownie do przepisów art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych             w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego w dalszej części  RODO, informujemy, że: 

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Białej Niżnej. Możecie Państwo kontaktować się z nami listownie wysyłając korespondencję na adres: Dom Pomocy Społecznej w Białej Niżnej, Biała Niżna 640, 33-330 Grybów, lub telefonicznie pod numerem: +48 18 447 35 02, bądź wysyłając maila na adres: dps@gminagrybow.pl 
 • W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się      z Inspektorem Ochrony Danych telefonicznie: +48 533 195 253 lub wysyłając e-mail na adres: jola.gruca23@gazeta.pl
 • Monitoring stosowany jest wyłącznie w celu  zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i mieszkańców, porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony osób i mienia DPS.
 • Kamery rejestrują obszar na zewnątrz budynku obejmujący wejścia do budynku, parking oraz obszary wewnątrz budynku: korytarze i klatki schodowe. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, socjalnych, pokoi mieszkalnych oraz pomieszczeń biurowych.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych w postaci rejestracji obrazu jest art. 9a ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, ze zm.).
 • Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres 90 dni. Ze względów technicznych okres ten może ulec skróceniu.
 • Odbiorcami zapisów z monitoringu wizyjnego mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. zewnętrzne przedsiębiorstwo usługowe ochrony mienia) oraz inne podmioty wyłącznie uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Zebrane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,      w tym profilowaniu.
 • Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo żądania od Administratora:

a)  usunięcia danych osobowych,

b)  ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

 • Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -

  7) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Dom Pomocy Społecznej w Białej Niżnej. Organem właściwym dla ww. skargi jest:
  Urząd Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2
  00-193 Warszawa

Nasza placówka

Dom Pomocy Społecznej
33-330 Grybów
Biała Niżna 640
tel/fax: 18 447-35-02

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Zegar

Imieniny