Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Pomocy Społecznej - Biała Niżna

Klauzula informacyjna - rekrutacja

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji

Administrator
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Dom Pomocy Społecznej  w Białej Niżnej  (dalej  DPS Biała Niżna) jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować:
Jolanta Gruca, adres e-mail: jola.gruca23@gazeta.pl

Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

DPS Grybów będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

W związku z w/w procedurą postępowania z dostarczonymi dokumentami rekrutacyjnymi proszę o umieszczenie na końcu CV informacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez  ………………………………………. z siedzibą w …………………………,  zawartych w CV na potrzeby obecnego procesu rekrutacji”.

Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ……………………………………….. z siedzibą w ……………………..., zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz ewentualnych przyszłych procesów rekrutacji”.

Odbiorcy danych osobowych
Pana/Pani dane są przekazywane do działu kadrowego Administratora.

Okres przechowywania danych

  1. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.
  2. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.
  3. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu.
  4. Aplikacji nie odsyłamy.
  5. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Prawa osób, których dane dotyczą
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

 

                                                                                                                     ………………………………………..

                                                                                                                                ( pieczęć i podpis ADO)

Nasza placówka

Dom Pomocy Społecznej
33-330 Grybów
Biała Niżna 640
tel/fax: 18 447-35-02

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Marzec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Zegar

Imieniny