Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Dom Pomocy Społecznej - Biała Niżna

Ochrona danych ososbowych

Klauzula informacyjna

             Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), Dom Pomocy Społecznej w Białej Niżnej, przedstawia podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Białej Niżnej 640, 33-330 Grybów, reprezentowany przez Dyrektora Domu.
  1. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Jolantą Gruca,  e-mail: jola.gruca23@gazeta.pl, pisemnie Inspektor Ochrony Danych DPS, adres 33-330 Grybów, Biała Niżna 640  lub telefonicznie dzwoniąc pod numer: +48 533 195 253.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Domu Pomocy Społecznej w Białej Niżnej,

b) realizacji ustawowych zadań Domu Pomocy Społecznej w Białej Niżnej,
c) korzystania z całodobowej opieki oraz pracy socjalnej świadczonej przez DPS,

d) świadczenia na rzecz mieszkańców DPS społecznie oczekiwanych usług dodatkowych,

e) realizacji umów zawartych z kontrahentami DPS,
f) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie

    wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty zewnętrzne świadczące na rzecz Administratora danych usługi (jak np.: prawne, informatyczne, pocztowe) lub współpracujące z Administratorem bądź uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie        z  instrukcją kancelaryjną/instrukcją archiwalną/ wymaganiami RODO. Po upływie okresu przetwarzania dane osobowe są trwale usuwane albo anonimizowane.

6) Posiada Pan/Pani prawo żądania od administratora:

  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

UWAGA: Prawo do usunięcia – bycia zapomnianym lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania czy prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie nie może być zrealizowane w przypadku kiedy dane przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa stosowanego w postępowaniach w określonych komórkach organizacyjnych. Prawo do przeniesienia danych stosuje się, jeśli przetwarzanie opiera się na podstawie zgody lub umowy. Nie obejmuje ono administratorów, którzy przetwarzają dane niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Białej Niżnej, pisząc na adres Domu lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres: dps@gminagrybow.pl

7) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Dom Pomocy Społecznej w Białej Niżnej. Organem właściwym dla ww. skargi jest:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

 

Nasza placówka

Dom Pomocy Społecznej
33-330 Grybów
Biała Niżna 640
tel/fax: 18 447-35-02

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Zegar

Imieniny